Al vele jaren ben ik werkzaam als operatieassistent.

Ik ben in Rotterdam als verpleegkundige afgestudeerd en heb aansluitend de opleiding tot operatieassistent gevolgd in ’s-Hertogenbosch.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in Geneeskunst en de invloed van de natuur hierop. Zolang ik mij kan herinneren ben ik diep onder de indruk van de natuur met haar enorme kracht, kleur en variëteit. Deze bezit voor mij alles wat er nodig is om de mens te laten gedijen in gezondheid en te genezen in ziekte.
Geïnspireerd door met name mijn ouders, die mij als kind vroeg de liefde voor de natuurgeneeskunde bijbrachten o.a. in de waarde van biologisch geteeld voedsel, ontwikkelde zich de behoefte de medemens bij te staan in hun ziekte en beperking. Van huis uit was ik gewend aan natuurgeneeskundige behandelaars. De zoektocht naar een combinatie van mijn reguliere kant en de interesse in een meer natuurgeneeskundige aanpak heeft geleid tot het volgen van de opleiding aan de HVNA.

De twee eerste jaren van deze opleiding werden we opgeleid in Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie. Na deze twee jaren behaalde ik mijn propedeuse en koos als afstudeerrichting de Klassieke Homeopathie.

Mijn kennis en ervaringen vanuit reguliere vlak van de gezondheidszorg neem ik, waar behulpzaam, mee in mijn Homeopathische praktijk. Het zou prachtig zijn wanneer mijn duale interesse maatschappelijk een breder draagvlak krijgt.

Pontem-homeopathie