Je kunt telefonisch, per mail of direct online een afspraak met mij maken voor een consult. Hiervoor hoef je geen verwijzing te hebben van een arts.
Het gaat in een homeopathisch consult om een persoonlijke behandeling die specifiek op jou is afgestemd. Hoe ziet het consult eruit?

Eerste consult
Tijdens het eerste consult vraag ik uw klachten uit. Ik vraag je alles over je hoofdklacht en de bijkomende klachten, de belangrijke gebeurtenissen in je leven, aandoeningen die in jouw familie voorkomen en je algemene gezondheid. Op basis hiervan schrijf ik een homeopathisch middel voor. Het consult duurt zo’n 1,5-2 uur.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult vraag ik uw klachten uit. Ik vraag je alles over je hoofdklacht en de bijkomende klachten, de belangrijke gebeurtenissen in je leven, aandoeningen die in jouw familie voorkomen en je algemene gezondheid. Op basis hiervan schrijf ik een homeopathisch middel voor. Het consult duurt zo’n 1,5-2 uur.

Vervolgconsult
Het vervolgconsult wordt meestal na 4-6 weken gepland, afhankelijk van de klachten. Dit consult neemt ongeveer een uur in beslag.
In het vervolgconsult zijn we met name gericht op de effecten van de behandeling die na het eerste consult gestart is. Samen lopen we de klachten stuk voor stuk langs en zo nodig stel ik de middelen of de frequentie van inname daarvan bij.
Het is belangrijk dat je tijdens de eerste weken van de behandeling na de inname van het geneesmiddel opmerkt welke veranderingen u opvallen. Dat kunnen lichamelijke veranderingen zijn, maar ook veranderingen op psychisch vlak. In het vervolgconsult bespreken we dergelijke veranderingen en de behandeling wordt daarop zo nodig aangepast.
Vaak is er tussentijds telefonisch contact of contact per mail. Er zijn bijvoorbeeld nog vragen over de behandeling, over de middelen of over de manier waarop een middel moet worden ingenomen. Misschien wil je nog iets vertellen over de klachten waarvoor je wordt behandeld. U kunt hiervoor altijd telefonisch of per mail contact opnemen.
Dit is bij de consultprijs inbegrepen.

Duur van de behandeling
De manier van reageren op de behandeling is voor iedereen uniek. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van de ernst van de klachten, hoelang u al last heeft van een bepaalde klacht, het verloop van uw herstel. Hierdoor is moeilijk een tijdsindicatie te geven over de duur van een homeopathische behandeling. Hoe minder ernstig de klacht en hoe beter uw conditie, des te korter de duur van de behandeling zal zijn.

Tarievenlijst Pontem homeopathie *

Eerste consult volwassenen:
Eerste consult kinderen tot 12 jaar:

Vervolgconsult volwassenen:
Vervolgconsult kinderen:
Acuut consult:
Kennismakingsconsult van 15 min:

Kosten niet verschijnen op consult

Weekendtarief

€ 98,00
€ 80,00

€ 85,00
€ 75,00
€ 40,00
gratis

 kosten consult

extra €35,00

*De tarieven zijn altijd inclusief Homeopathisch middel

Als het voor u te belastend is om het consult in een keer te doen dan kan dit ook in twee keer.

Als een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgemeld, zullen de consultkosten bij u in rekening gebracht worden.

Aangesloten bij de NVKH (Nederlandse vereniging voor klassieke Homeopathie).

Vergoedingen
De meesten zorgverzekeraars vergoeden de Klassieke Homeopathische behandeling. Voorwaarden zijn dat je aanvullend verzekerd moet zijn en dat de homeopaat aangesloten moet zijn bij de NVKH en bij de koepelorganisatie RBCZ. Op de website van de NVKH kunt u een vergoedingen overzicht raadplegen met vergoedingen per zorgverzekeraar.

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft, laat het me weten. Gaan we kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Komen we er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met klachtenfunctionaris van de NVKH.
Ik ben aangesloten bij de Quasir, onafhankelijke geschillencommissie en Stichting Zorggeschil.
Via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TZC) is tuchtrecht van toepassing.

Pontem-homeopathie